• Home Home Terug naar de homepage
  • Workshops bij ictLESKISTEN Workshops bij ictLESKISTEN Hier vind je de workshops die ictLESKISTEN organiseert in het bedrijfsgebouw in Leiden
  • Workshops op jouw locatie Workshops op jouw locatie Workshops voor leerkrachten, ict-coördinatoren, medewerkers kinderopvang, mediacoaches, die ictLESKISTEN kan verzorgen op jouw school, bestuurskantoor, kinderopvang, bibliotheek
  • Gastlessen Gastlessen Hier vind je de gastlessen die ictLESKISTEN bij jou op school, in de kinderopvang, in de bibliotheek voor kinderen kunnen verzorgen.
  • Expertise Expertise
  • Webwinkel Webwinkel
  • Rent-a-bot (verhuur) Hier vind je onze uitgebreide mogelijkheden om robots en meer te huren. Rent-a-bot (verhuur)

partners van ictLESKISTEN

D…d….doe het, doe het, doe het, doe het niet alleen!”zong Bram Vermeulen, en gelijk heeft hij! ictLESKISTEN is een aantal partnerships aangegaan, waar jij ook direct of indirect de vruchten van plukt. Dit zijn ze:

Baert - alles voor het lerende kind

BAERT - alles voor het lerende kind

BAERT is de grootste Vlaamse totaalleverancier voor het onderwijs. Potloden en schriften, tafels en stoelen, handzeep en potloodslijpers.....
Sinds 2016 heeft BAERT ook een uitgebreide reeks artikelen in "STEM, programmeren en interactief leren".
We helpen elkaar op pad, delen kennis en kunnen samen een grotere inkoopkracht bereiken.Maakotheek - de alles-in-een maakbox voor wetenschap en techniek op school

Maakotheek

Maakotheek biedt W&T onderwijs aan in de vorm van Maakboxen (leskisten) die periodiek gehuurd kunnen worden door scholen.
De Maakboxen van Maakotheek bevatten alle ingrediënten voor zorgeloos en inspirerend techniekonderwijs: je vindt er lesbrieven (4 lessen), apparatuur die nodig is voor de lessen, verbruiksmaterialen die gebruikt kunnen worden en toegang tot online instructievideo’s. Op deze manier wordt het voor de leraar gemakkelijk en haalbaar gemaakt om de leerlingen van uitdagend W&T onderwijs te voorzien. Waarbij tevens aandacht is voor het onderzoekend en ontwerpend leren en de 21e eeuwse vaardigheden, aangezien dit in de lesbrieven wordt verwerkt.
Onderwijsgroep ELAN - passie voor elk talent

elan
Elan Onderwijsgroep is de onderwijsorganisatie die is ontstaan uit de fusie van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier. De 21 scholen van Elan Onderwijsgroep staan in de regio Noord-Fryslân, specifiek in de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Noardeast-Fryslân.

In het iNNOVATORIUM (een fysieke ruimte op OBS De Twilling) in Stiens wordt gewerkt aan veranderingen die gericht zijn op onderwijs van de 21e eeuw. We richten ons vooral op het inspireren en helpen van leerkrachten waarbij de 21st Century Skills centraal staan. We willen meedenken en lesvoorbeelden aanreiken om zo te werken aan de vaardigheden van de leerkracht en de ontwikkeling van de school.
Het innovatiecentrum van Talent Primair

TalentPrimair
Bij Talent Primair maakt men graag gebruik van talenten. Daarom is Talent Primair gestart met een plek waar leerkrachten, kinderen en partners zich kunnen ontwikkelen op het gebied van ICT. De werktitel van het innovatiecentrum is i@TP wat betekent ‘innoveren at Talent Primair’.

In dit innovatiecentrum innoveert Talent Primair het onderwijs. Vanuit een vaste plek, ingericht met diverse ICT-middelen, richt men zich op vaardigheden die kinderen nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, nu en in de toekomst. Er wordt op een andere manier gekeken naar begrippen als onderzoekend en ontdekkend leren. Men speelt in op veranderingen en inspireren leerlingen én leerkrachten met ICT.

Door leerkrachten te inspireren wordt gezorgd voor een olievlekwerking en ontwikkelen Talent Primair hun professionals.

Meer informatie over het innovatiecentrum, haar partners en de mogelijkheden vind je op www.i-tp.nl
Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding

MirandaWedekind

Met passie wil Miranda Wedekind jou als leerkracht van het jonge kind begeleiden en inspireren, om toekomstgericht leren te integreren in je klas. Dit doet Miranda vanuit thematisch werken, zodat kinderen spelend én betekenisvol leren. Binnen een thema aan het werk, zodat jouw kinderen vaardig worden met ICT-tools. De 21 eeuwse vaardigheden krijgen binnen het thema een plek. Daarnaast leer je ze ook digitale vaardigheden. Door ICT toe te voegen wordt het eenvoudiger om voor ieder kind in te spelen op zijn eigen leerbehoefte.

En dat is waar we het toch allemaal voor doen? Goed en uitdagend onderwijs waarin ieder kind wordt voorbereid op zijn (nu nog onbekende) toekomst en baan.

Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding verzorgt workshops op locatie, online workshops, coaching en begeleiding.

Een van de thema's waarin je veel ondersteuning zult kunnen vinden is Bee-Bot.
Educatief Ontwerp

Educatief Ontwerp

Suzanne Maas is een bezige bij! Ze werkt als leerkracht op een basisschool in Delft en onder de bedrijfsnaam Educatief Ontwerp ontwerpt ze lesmateriaal. Ook verzorgt ze workshops voor leerkrachten en kinderen.

Ze ontwerpt ook lesmateriaal voor derden, zoals de Digidoeners van de Stichting Future.nl.
Voor Maakotheek ontwierp Educatief Ontwerp o.a. diverse Bee-Bot-matten, de Pro-Bot-opdrachtkaarten en het Ozobot Wereldspel. Deze -en meer- materialen tref je aan in de webshop van ictLESKISTEN.

Top