Vaardigheden

ContactTPACK is een manier om naar de inzet van ict in het onderwijs te kijken. Het model gaat uit van de specifieke deskundigheid van de leraar: zijn of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict. ictLESKISTEN speelt “TPACK, het spel” met uw team en gaat verder.

Wat is uw schoolvisie op ict? Wat moeten kinderen leren, kennen en kunnen? En wat moeten de leerkrachten daarom kennen en kunnen? ictLESKISTEN helpt u om dit met uw team in kaart te brengen.

Alle workshops zijn maatwerk en kunnen samen met u op uw wensen worden afgestemd. Neemt u daarvoor gerust vrijblijvend contact met ons op.


TPACK
TPACK
Vroeger was het leven overzichtelijk. U wist wat u wilde onderwijzen. U kende de didactische mogelijkheden. Maar tegenwoordig moet u ook weten wat ict aan uw les kan toevoegen en hoe u ict zinvol inzet.
Met deze workshop TPACK geeft ictLESKISTEN u een instrument om dat zinvol te doen.

[Kijk hier voor meer informatie]

Competenties voor leerkrachten
leerkrachtcompetenties
Wat is uw schoolvisie op ict? Wat wilt u de kinderen leren? Dan volgt uiteraard de vraag: Wat moeten de leerkrachten kennen en kunnen. Wat moeten zij daarvoor leren?
ictLESKISTEN brengt het met uw team in kaart!

[Kijk hier voor meer informatie]

Competenties voor kinderen
leerlingcompetenties
Wat is uw visie op onderwijs? En wat is uw visie op ict? Wat moeten de kinderen kennen en kunnen? Hoe zet u daar een doorlopende leerlijn voor op?
ictLESKISTEN gaat met uw team op stap om dit in kaart te brengen.

[Kijk hier voor meer informatie]

Het leren van de 21e eeuw
Bekijk uw onderwijs eens goed en ga na of het nog wel voldoet aan de eisen van de 21e eeuw. Leren uw leerlingen de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst en kan uw team dit aan de leerlingen overbrengen?
ictLeskisten neemt u en uw team mee in het ontdekken van de 21e eeuwse vaardigheden.

[Kijk hier voor meer informatie]

Een leerlijn programmeren
<leerlijn_programmeren450
Wellicht bent u al zover dat u wilt nadenken over een leerlijn programmeren. Dan is ictLESKISTEN dé partner om samen met u deze leerlijn op te zetten. Wat gaat u doen? Wanneer gaat u dat doen? Welke materialen heeft u daarvoor nodig?

[Kijk hier voor meer informatie]